Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

28 thoughts on “[ Hướng Dẫn ] Cách Làm Facebook Không Tên | No Name 2017

 1. Như Thùy says:

  ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

 2. Cần Huỳnh says:

  Nó trả lời thế này là sao bạn?
  Không tên có về k?

  Hi,

  Cảm ơn bạn đã báo cáo. Có vẻ bạn đã cố đăng ký Facebook bằng một tên không được phép. Facebook là cộng đồng nơi mọi người sử dụng danh tính thật của mình. Chúng tôi chặn các tên nhất định để ngăn mọi người tạo tài khoản giả mạo hoặc ác ý.

  Chúng tôi xin lỗi nếu tên của bạn đã bị gắn cờ do nhầm lẫn. Nếu bạn đã đính kèm giấy tờ tùy thân xác nhận tên vào báo cáo ban đầu của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sau khi xem xét giấy tờ đó.

 3. Hưng Lê says:

  ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

 4. Quân Anony says:

  Nó RÉp thế này là sáo
  Hi,

  Cảm ơn bạn đã báo cáo. Có vẻ bạn đã cố đăng ký Facebook bằng một tên không được phép. Facebook là cộng đồng nơi mọi người sử dụng danh tính thật của mình. Chúng tôi chặn các tên nhất định để ngăn mọi người tạo tài khoản giả mạo hoặc ác ý.

  Chúng tôi xin lỗi nếu tên của bạn đã bị gắn cờ do nhầm lẫn. Nếu bạn đã đính kèm giấy tờ tùy thân xác nhận tên vào báo cáo ban đầu của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sau khi xem xét giấy tờ đó.

Comments are closed.