Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

HƯỚNG DẪN CÁCH CHIA SẼ MÀN HÌNH KHI DẠY HỌC BẰNG MICROSOFT TEAM



Link Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản Microsoft Team:

Link Hướng dẫn tạo lớp, nhóm lớp, kênh và nhập danh sách học sinh vào lớp trong Microsoft Team:

Link Hướng dẫn cài đặt quyền điều khiển phòng học trong quản lý dạy học trên Microsoft Team:

Link Hướng dẫn giao bài tập đến học sinh bằng cách chuyển các câu hỏi, các file bài tập lên nhóm lớp trên Microsoft Team:

Link Hướng dẫn cách điểm danh khi dạy bằng Microsoft Team:

Nguồn: Đào Tạo SEO KingSEO