Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn cách bỏ gợn sóng đỏ trong văn bản Microsoft Word.Khi soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, chúng ta hay gặp các gợn sóng phía dưới của văn bản. Đó là do chức năng kiểm tra lỗi chính tả . Word chỉ hiểu chính tả tiếng Anh thôi nên sinh ra lỗi này. Video này Hướng dẫn cách bỏ gợn sóng đỏ trong văn bản Microsoft Word