Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

HƯỚNG DẪN CÁC CÔNG CỤ CƠ BẢN POWERPOINT PHẦN 1Hướng dẫn sử dụng các công cụ powerpoint:
– Cách sử dụng các công cụ cơ bản nhất
– Xây dựng 1 bài thuyết trình cơ bản theo tiêu chuẩn
– Cách thự thuyết kế mẫu file thuyết trình

P/S: Các bạn có nhu cầu pm email hoặc gửi email: Phongphu567@gmail.com