Hướng dẫn bỏ gạch chân đỏ dưới chữ gõ tiếng việt word 2007Mặc định word cho phép kiểm tra lỗi ngữ pháp trong tiếng anh. Khi ta gõ tiếng Việt sẽ được hiểu là lỗi ngữ pháp và bị viền gạch chân đỏ dưới chữ.

One thought on “Hướng dẫn bỏ gạch chân đỏ dưới chữ gõ tiếng việt word 2007

Comments are closed.