Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn đặt tính cộng, trừ, nhân, chia trong Word


23 thoughts on “Hướng dẫn đặt tính cộng, trừ, nhân, chia trong Word

  1. Hue Dang Ngoc says:

    Phép chia mình không có gạch chân ở vế trái, khi xuống dòng ở vế trái thì cái gạch của phép chia + số chia và thương tự động chạy xuống theo, có cách canh lại ko thầy?

Comments are closed.