Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hướng dẫn chạy Facebook CTW cho các sản phẩm CPO


4 thoughts on “Hướng dẫn chạy Facebook CTW cho các sản phẩm CPO

  1. vinhphu nguyen says:

    cho em hỏi là trong video thì anh chỉ copy link landing page hoặc pre-landing page có sẵn trong mục lấy link của adflex, vậy tại sao trong bài viết hệ thống bài học cho người mới trên adflex lại có nói rằng phải clone (pre)landing page thì mới có thế set campaig ads facebook dc ạ??

Comments are closed.