Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Học Excel: Sắp xếp, trích lọc dữ liệu bằng Auto Filter và AdvancedHướng dẫn chi tiết sắp xếp và trích lọc dữ liệu trong excel
Trích lọc tự động Filter
Lọc nâng cao Advanced