Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

HỌC EXCEL CƠ BẢN | #03 Sử dụng hàm IF & AND trong ExcelSử dụng hàm IF & AND trong excel để xếp loại học sinh.
Giới thiệu sơ lược về HÀM trong Excel.
Các hàm trong excel.
Các hàm thông dụng trong excel.
Hướng dẫn học excel.
Khóa học excel căn bản miễn phí.
Hàm trong excel là gì, cách sử dụng hàm hiệu quả?

#excel #excelfunction #excelbasic #excelonlinefree #learnexcel