Website: https://kingseo.edu.vn

Địa Chỉ: Số nhà 22, Ngõ 72, Phúc xá, Ba Đình, Hanoi City 100000

Số Điện Thoại: 0167 610 8573

Facebook: https://www.facebook.com/daotaoseokingseo/

Twitter: https://twitter.com/kingseo_edu_vn

Google Folder: https://goo.gl/dEEkHg

Google Plus: https://goo.gl/5nF3FV

Google Sites: https://sites.google.com/site/daotaoseokingseo/