Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Hàm yieldmat trong excel và hướng dẫn sử dụng hàm Yieldmat trong excel | Hàm tài chính excelHàm yieldmat trong excel và hướng dẫn sử dụng hàm Yieldmat trong excel | Hàm tài chính excel
HÀM YIELDMAT TRONG EXCEL
NHÓM HÀM TÀI CHÍNH TRONG EXCEL
Ý nghĩa của hàm YIELDMAT: Tính lợi tức hàng năm cho chứng khoán trả lãi vào ngày đáo hạn.

Cú pháp: YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, basis)
– Settlement: Ngày kết toán hay ngày thanh toán của chứng khoán, là ngày sau ngày phát hành khi chứng khoán được bán cho người mua.
-Maturity: Ngày đáo hạn của chứng khoán. Ngày đáo hạn là ngày mà chứng khoán hết hạn
-Issue: Ngày phát hành chứng khoán, được biểu thị bằng số sê-ri của ngày.
-Rate: Lãi suất của chứng khoán vào ngày phát hành.
-Pr: Giá chứng khoán
-Basis: Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.
Cơ sở Cơ sở đếm ngày
0 hoặc bỏ qua US (NASD) 30/360
1 Thực tế/thực tế
2 Thực tế/360
3 Thực tế/365
4 European 30/360
Lưu ý khi sử dụng hàm yieldmat trong excel.
– Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

– Ngày kết toán là ngày người mua mua một phiếu lãi, ví dụ như trái phiếu. Ngày đáo hạn là ngày mà phiếu lãi hết hạn. Ví dụ, giả sử một trái phiếu thời hạn 30 năm được phát hành ngày 01 Tháng 1 năm 2008 và người mua mua trái phiếu đó sáu tháng sau. Ngày phát hành sẽ là 01 tháng 1 năm 2008, ngày kết toán sẽ là 01 tháng 7 năm 2008 và ngày đáo hạn sẽ là 01 tháng 1 năm 2038 nghĩa là 30 năm sau ngày 01 tháng 1 năm 2008, tức là ngày phát hành.

– Settlement, maturity, issue và basis bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu settlement, maturity hoặc issue không phải là ngày hợp lệ, hàm YIELDMAT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

– Nếu rate nhở hơn 0 hoặc nếu pr nhỏ hoặc bằng 0, hàm YIELDMAT trả về giá trị lỗi #NUM! .

Nếu basis nhỏ hơn 0 hoặc nếu basis lớn hơn 4, hàm YIELDMAT trả về giá trị lỗi #NUM! .

Nếu settlement lơn hơn hoặc bằng maturity, hàm YIELDMAT trả về giá trị lỗi #NUM! .
——————————————————————————————–
* Hàm yieldmat trong excel, liên quan với:
hàm excel tài chính,
excel trong tài chính,
excel quản lý tài chính cá nhân,
excel báo cáo tài chính,
quản lý tài chính bằng excel,
dự toán tài chính bằng excel,
quản trị tài chính bằng excel,
kế hoạch tài chính bằng excel,
excel quản lý tài chính cá nhân,
excel quản lý tài chính cá nhân,
bài tập excel hàm tài chính có lời giải,
kế hoạch tài chính doanh nghiệp excel,
mô hình tài chính excel
các hàm tài chính excel,
các hàm excel trong tài chính ngân hàng,
hàm tài chính trong excel,
hàm tài chính trên excel,
———————————————————————————————-
Link đăng ký theo dõi kênh:
………………………………………….
Bạn hãy theo dõi kênh bằng cách Đăng ký, Like và share ủng hộ mình nhé.
CHÚC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH.
© Bản quyền thuộc về Tin học ứng dụng.
Xin cảm ơn.
Nguồn: Đào Tạo SEO KingSEO