[Excel] Sử dụng Hàm VLOOKUP trong ExcelHướng dẫn sử dụng các hàm thông dụng trong Excel, trong đó có hàm tìm kiếm và tham chiếu VLOOKUP. Đây là một hàm rất hay được sử dụng và quan trọng trong Excel.

Xem chi tiết tại: