Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Excel Hàm ToDay, WeekDay,File bài tập :

Hướng dẫn sử dụng hàm xử lý ngày tháng

– ToDay(): Lấy ngày tháng hiện hành.
– Weekday(), tính thứ của ngày tháng
-DAYS360(tungay,denngay) tính số ngày

==============================

Nhấn like và đăng ký nếu bạn thích!!! Hi
Theo dõi fanpage:
Website:
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem video của mình