Đường lên đỉnh Olympia PowerPoint: Hướng dẫn sử dụngCảm ơn anh Ngô Tùng Dương và anh Trương Đình Đức đã giúp em thiết kế slide và thực hiện phần mềm.

File Olympia PowerPoint:

Like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ Nguyễn Việt Thái và đưa mình đến 2000 subscribers:

One thought on “Đường lên đỉnh Olympia PowerPoint: Hướng dẫn sử dụng

Comments are closed.