Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

ĐỊNH KHOẢN GÓP VỐN KINH DOANH BẰNG TIỀN MẶTHẠCH TOÁN GÓP VỐN KINH DOANH BẰNG TIỀN MẶT TRÊN PHẦN MỀM MISA: Hướng dẫn định khoản góp vốn kinh doanh bằng tiền mặt Nợ TK 1111/Có TK 4111