Dịch vụ Link Building Expert #1 Việt Nam

Bạn muốn website của bạn lên TOP bền vững? và có khả năng Ranking tổng thể nhiều keywords?, chúng tôi #KingSEO sẽ xây dựng liên kết chuyên nghiệp cho bạn

15.000+ Link Authority với 5 Hạ Tầng

1000 Trust Domain Hight DA - TF - DR Authority Site

QUY TRÌNH #KINGSEO BUILD

 • 1
  Thu thập thông tin website bạn cần Link Building, lên ý tưởng từ khóa cho các hạ tầng, lên ý tưởng content 100% là tiếng anh unique 100%
 • 2
  Phân bổ hạ tầng cho Link cần SEO
 • 3
  Tầng 1 (800 Backlink Authority về link SEO) Anchor text Full Url 50% | Brand Name 20% | Full title 20% | 10% các anchor text dạng Click, xem thêm .v.v.  (Web 2.0, Authority Site Profile, Bookmark, Các trang tài liệu uy tín)
 • 4
  Tầng 2 (4580 Backlink Hight DA Wiki, Bookmark, Link rút gọn, Profile Hight Form, )
 • 5
  Tầng 3 (6560 Backlink Authority, Social Bookmark, Authority Profile, URL rút gọn Hight DA, )
 • 6
  Tầng 4 (4640 Backlink Authority)  
 • 7
  Tầng 5 (5000 Backlink
 • 8
  Sau khi hoàn thiện trong vòng 14 ngày chúng tôi sẽ gửi chi tiết report cho bạn và giúp Signals Index theo lịch trình ảnh hưởng tốt nhất tới dự án của bạn.
 • 9
  CHÚ Ý: chúng tôi chỉ cung cấp giải pháp và hỗ trợ bạn về Link chất lượng, chúng tôi không cam kết TOP vì Rank ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, Link chỉ là 1 Signal trong số những Signal ảnh hưởng tới Rank mà thôi.
Basic

WEBSITE DƯỚI 2 THÁNG TUỔI

VNĐ

4.000.000

14 ngày hoàn thiện

 • Có Report Đầy Đủ
 • Hỗ Trợ Index Backlink
 • 30 Keyword Chính Cần SEO
 • 10 Social Chính Cần Đẩy Trust
 • 1 URL SEO
 • 15.000+ Backlink 5 Tier
PBN BUILDING

LINK BUILDING CHO HỆ SINH THÁI PBN

VNĐ

9.999.999

30 ngày hoàn thiện

 • Có Report Đầy Đủ
 • Hỗ Trợ Index Backlink
 • KGH PBN
 • 70.000+ Backlink 5 Tier

© LINK BUILDING EXPERT #KINGSEO MATRIX DOMINATE