Dạy excel cơ bản. Bài 5 : Hướng dẫn giải bài tập excel các hàm index, vlookup, hloolupDạy excel cơ bản. Bài 5 : Nhóm hàm tìm kiếm và tham chiếu

3 thoughts on “Dạy excel cơ bản. Bài 5 : Hướng dẫn giải bài tập excel các hàm index, vlookup, hloolup

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *