Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Daniel Bos Live Stream Hướng dẫn làm video và chạy quảng cáo ads cho cậu TrungHướng dẫn làm video và chạy quảng cáo ads cho cậu Trung