Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Cung cấp bộ tài liệu hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 15189Bộ tài liệu hệ thống ISO 15189 gồm 3 cuốn sổ tay, 40 quy trình quản lý, 150 biểu mẫu, 17 hướng dẫn công việc, 12 hướng dẫn lấy mẫu, 20 quy trình kỹ thuật ISO, 6 hướng dẫn thiết bị…
Đặc biệt khi bạn sử dụng bộ tài liệu ISO 15189 bạn sẽ được tặng miễn phí phần mềm nội kiểm IQC 4.0 và checklist công việc hàng ngày, tuần, tháng, năm giúp vận hành hệ thống ISO 15189 đơn giản và khoa học.
Mọi chi tiết bạn xin liên hệ Mr. Quang: 0981109635 or Mr. Tuyến: 0978336115
Website:
Email: chatluongxetnghiem@gmail.com
Bài viết trên website:
Nguồn: Đào Tạo SEO KingSEO