Chặn, lọc và báo cáo các tin nhắn trên iPhone

Trong ứng dụng Tin nhắn , bạn có thể chặn các tin nhắn không mong muốn, lọc tin nhắn từ những người gửi không xác định và báo cáo tin nhắn rác hoặc spam.

Chặn tin nhắn từ một người hoặc số cụ thể

  1. Trong cuộc hội thoại Tin nhắn, hãy chạm vào tên hoặc số ở đầu cuộc hội thoại.

  2. Chạm vào nút thông tin

    , cuộn xuống, sau đó chạm vào Chặn người gọi này.

Để xem và quản lý danh sách các liên hệ và số điện thoại bị chặn, hãy đi tới Cài đặt > Tin nhắn > Liên hệ bị chặn. Hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Chặn số điện thoại, liên hệ và email trên iPhone, iPad hoặc iPod touch.

Lọc tin nhắn từ người gửi không xác định

Với iMessage, bạn có thể lọc tin nhắn từ người gửi không xác định và bạn sẽ không nhận được thông báo từ họ.

Đi tới Cài đặt > Tin nhắn, cuộn xuống đến Lọc tin nhắn, sau đó bật Lọc người gửi ko xác định.

Khi cài đặt này được bật, bạn chỉ có thể xem các tin nhắn từ những người không có trong danh bạ khi đi tới Bộ lọc > Người gửi ko xác định.

Ghi chú: Bạn không thể mở bất kỳ liên kết nào trong tin nhắn từ người gửi không xác định cho tới khi bạn thêm người gửi vào danh bạ hoặc trả lời tin nhắn.

Báo cáo tin nhắn spam hoặc rác

Khi sử dụng iMessage, bạn có thể báo cáo những tin nhắn spam đến Apple. Tùy theo nhà cung cấp và quốc gia hoặc vùng, bạn cũng có thể báo cáo spam mà bạn nhận được với SMS và MMS.

Xem Thêm:  Con trai Vân Dung nhập vai quá đỉnh, khiến khán giả ghét cay ghét đắng

Trong danh sách các tin nhắn, hãy chạm và giữ tin nhắn spam, sau đó chạm vào Báo cáo tin rác. Hoặc, nếu bạn đã mở tin nhắn, hãy cuộn đến cuối tin nhắn, chạm vào Báo cáo tin rác, sau đó chạm vào Xóa và báo cáo tin rác.

Thông tin của người gửi và tin nhắn được gửi đến Apple và tin nhắn bị xóa vĩnh viễn khỏi thiết bị của bạn.

Ghi chú: Việc báo cáo tin nhắn rác hoặc spam không ngăn chặn người gửi tiếp tục gửi tin nhắn, nhưng bạn có thể chặn số đó để không nhận tin nhắn.

Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn để báo cáo tin nhắn rác hoặc spam mà bạn nhận được với SMS hoặc MMS, hãy liên hệ với nhà cung cấp của bạn. Hãy xem bài viết hỗ trợ của Apple Hỗ trợ nhà cung cấp không dây và các tính năng cho iPhone.

YouTube video

Viết một bình luận