Cài đặt và quản lý tiện ích

Bạn có thể tuỳ chỉnh Chrome trên máy tính bằng cách thêm các tiện ích từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Cài đặt tiện ích

Lưu ý quan trọng: Bạn không thể thêm tiện ích khi duyệt web ở Chế độ ẩn danh hoặc với tư cách khách.

 1. Mở Cửa hàng Chrome trực tuyến.
 2. Tìm và chọn tiện ích mà bạn muốn cài đặt.
 3. Nhấp vào Thêm vào Chrome.
 4. Một số tiện ích sẽ cho bạn biết liệu tiện ích đó có cần một số quyền hoặc dữ liệu cụ thể hay không. Để phê duyệt, hãy nhấp vào Thêm tiện ích.
  • Lưu ý quan trọng: Hãy nhớ chỉ phê duyệt những tiện ích mà bạn tin tưởng.

Để sử dụng tiện ích, hãy nhấp vào biểu tượng ở bên phải thanh địa chỉ.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính của cơ quan hoặc trường học, tổ chức của bạn có thể chặn một số tiện ích.

Quản lý tiện ích

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Tiện ích.
 3. Thay đổi theo ý bạn:
  • Bật/tắt: Bật hoặc tắt tiện ích.
  • Cho phép chế độ ẩn danh: Trên tiện ích, hãy nhấp vào Chi tiết. Bật tuỳ chọn Cho phép ở chế độ ẩn danh.
  • Sửa tiện ích bị hỏng: Tìm tiện ích bị hỏng rồi nhấp vào Sửa. Xác nhận bằng cách nhấp vào Sửa tiện ích.
  • Cho phép truy cập trang web: Trên tiện ích, hãy nhấp vào Chi tiết. Bên cạnh tuỳ chọn “Cho phép tiện ích này đọc và thay đổi tất cả dữ liệu trên các trang web bạn truy cập”, hãy thay đổi quyền truy cập trang web của tiện ích thành Khi nhấp chuột, Trên các trang web cụ thể hoặc Trên tất cả các trang web.
Xem Thêm:  Webinar là gì? 7 bước thiết lập Webinar thành công!

Cho phép tiện ích đọc và thay đổi dữ liệu trang web

Một số tiện ích cần có quyền đọc và thay đổi dữ liệu trang web. Bạn có thể thay đổi quyền của tiện ích bất cứ lúc nào.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tiện ích .
 3. Nhấp vào biểu tượng Thêm trỏ đến mục “Tiện ích này có thể đọc và thay đổi dữ liệu trang web”.
 4. Quyết định quyền sẽ cấp cho tiện ích:
  • Khi bạn nhấp vào tiện ích: Tuỳ chọn cài đặt này chỉ cho phép tiện ích truy cập vào trang web hiện tại trong thẻ hoặc cửa sổ đang mở khi bạn nhấp vào tiện ích đó. Nếu đóng thẻ hoặc cửa sổ này, bạn sẽ phải nhấp vào tiện ích để bật lại.
  • Trên trang web hiện tại: Cho phép tiện ích tự động đọc và thay đổi dữ liệu trên trang web hiện tại.
  • Trên tất cả các trang web: Cho phép tiện ích tự động đọc và thay đổi dữ liệu trên tất cả các trang web.

Thêm hoặc xoá quyền truy cập vào một trang web cụ thể

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Tiện ích.
 3. Trên tiện ích, hãy nhấp vào Chi tiết.
 4. Trong mục “Quyền”, hãy thêm hoặc xoá một trang web:
  • Thêm: Ở bên phải tuỳ chọn “Trang web được phép”, hãy nhấp vào Thêm.
  • Nếu bạn không thấy tuỳ chọn này, hãy thay đổi tuỳ chọn “Cho phép tiện ích này đọc và thay đổi tất cả dữ liệu trên các trang web bạn truy cập” thành Trên các trang web cụ thể.
  • Xoá: Ở bên phải trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xoá.
Xem Thêm:  Bảng xếp hạng TikTok Việt Nam 2022: Top 10 TikToker Việt Nam là ai?

Gỡ cài đặt tiện ích

Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy tìm biểu tượng của tiện ích. Nhấp chuột phải vào biểu tượng rồi chọn Xoá khỏi Chrome.

Nếu bạn không thấy biểu tượng của tiện ích, hãy làm như sau:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Tiện ích.
 3. Trên tiện ích bạn muốn xoá, hãy nhấp vào Xoá.
 4. Xác nhận bằng cách nhấp vào Xoá.

YouTube video

Viết một bình luận