Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Cách tìm ảnh động cho PowerPointỞ trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về chỗ để tìm ảnh động :

email mà tôi sẽ nhắn lại là: abfood68@gmail.com