Cách thay đổi quốc gia trên Google Play.

Khi chuyển đến một quốc gia mới, bạn nên cập nhật hồ sơ quốc gia trên Google Play. Quốc gia trong Google Play của bạn xác định nội dung bạn sẽ thấy trong cửa hàng. Các ứng dụng, trò chơi và nội dung khác trong Cửa hàng có thể khác nhau theo quốc gia.

Sau lần đầu tạo hồ sơ thanh toán, bạn phải đợi 12 tháng trước khi có thể thay đổi quốc gia trên Play. Mỗi năm, bạn chỉ được thay đổi quốc gia trên Play một lần. Sau khi thay đổi quốc gia, bạn sẽ không thể thay đổi lần nữa trong vòng một năm.
Khi thay đổi quốc gia, bạn sẽ không thể sử dụng số dư trong tài khoản Google Play ở quốc gia cũ cho quốc gia mới.Có thể bạn sẽ mất quyền truy cập vào một số sách, phim, chương trình truyền hình, trò chơi và ứng dụng.
Để thay đổi quốc gia, bạn cần thiết lập một quốc gia mới trong Google Play.
Để thiết lập một quốc gia mới, bạn phải đang ở quốc gia đó và có một phương thức thanh toán tại quốc gia đó.

Thay đổi quốc gia trên Google Play

  1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play .
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
  3. Nhấn vào Cài đặt ChungTùy chọn ưu tiên về tài khoản và thiết bịQuốc gia và hồ sơ.
  4. Nhấn vào quốc gia mà bạn muốn thêm tài khoản.
  5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm phương thức thanh toán cho quốc gia đó.
Xem Thêm:  Công nghệ số là gì? Ứng dụng công nghệ trong marketing và doanh nghiệp

Khắc phục vấn đề khi bạn cập nhật quốc gia trong Google Play

Nếu bạn không thể thay đổi quốc gia trong Google Play hoặc không thấy tùy chọn này, hãy thử cách sau:

Các bước khác để khắc phục vấn đề

Nếu bạn đã thử tất cả những bước trên và đã đợi hơn 24 giờ, hãy thử các bước khắc phục sự cố sau đây.

Yêu cầu trợ giúp thêm

Nếu đã thử tất cả những bước trên mà vẫn gặp vấn đề, bạn có thể đặt lại thiết bị về trạng thái cài đặt ban đầu. Sau đó, hãy thử thay đổi lại quốc gia của bạn.

YouTube video

Viết một bình luận