Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Cách dùng hàm Index, hàm Match trong ExcelHướng dẫn sử dụng hàm Index, hàm Match trong Excel, hàm tìm kiếm dữ liệu trong bảng 2 chiều trong Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013
Xem các video hướng dẫn sử dụng các hàm Excel:

11 thoughts on “Cách dùng hàm Index, hàm Match trong Excel

  1. Phuong Trang Nguyen says:

    hôm nay đang bí với file báo giá thì nhờ xem clip trong 2 phút đầu tiên tôi đã nghĩ ra cách giải quyết được vấn đề. Đúng là quan trọng nhất khi học excel là ứng dụng như thế nào cho logic. cảm ơn các anh chị đã giúp truyền đạt những điều bổ ích này!

Comments are closed.