Cách dùng hàm Index, hàm Match trong ExcelHướng dẫn sử dụng hàm Index, hàm Match trong Excel, hàm tìm kiếm dữ liệu trong bảng 2 chiều trong Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013
Xem các video hướng dẫn sử dụng các hàm Excel:

11 thoughts on “Cách dùng hàm Index, hàm Match trong Excel

  1. Phuong Trang Nguyen says:

    hôm nay đang bí với file báo giá thì nhờ xem clip trong 2 phút đầu tiên tôi đã nghĩ ra cách giải quyết được vấn đề. Đúng là quan trọng nhất khi học excel là ứng dụng như thế nào cho logic. cảm ơn các anh chị đã giúp truyền đạt những điều bổ ích này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *