Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Bài 9: Tìm kiếm theo hàng ngang và hàng dọc trong ExcelBài 9: Tìm kiếm theo hàng ngang và hàng dọc trong Excel

Trong các hàm Excel có hàm tìm theo hàng Vlookup và hàm tìm theo cột Hlookup.
Bài này mình hướng dẫn các bạn tìm kiếm theo cả hàng và cột bằng cách kết hợp hàm nhé.

** Xem thêm:
Bài 1: (các cài dặt ban dầu Excel)
Bài 2: (Định dạng một trang tính hoàn chỉnh để in ấn)
Bài 3: (Ðịnh dạng số âm trong Excel)
Bài 4: (Hạn chế sai sót trong tính toán)
Bài 5: (2 cách tách họ và tên trong Excel)
Bài 6: (Chuyển đổi số thành chữ Excel 2007)
Bài 7: (Lấy dữ liệu trong Excel đưa vào Word)
Bài 8: (Cách tổng hợp khối lượng cực nhanh và chính xác với excel)

One thought on “Bài 9: Tìm kiếm theo hàng ngang và hàng dọc trong Excel

Comments are closed.