Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Bài 10: Tích hợp Chat Facebook và fanpage vào website WordPress | Làm web bằng WordPressTrong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp chat facebook và fanpage vào website WordPress. Mình cũng sẽ hướng dẫn luôn cách thêm nút gọi…