Bai 09 Import Danh Muc Hang Hoa Tu File Excel

By Nguyễn Duy Anh | Excel

Th7 12Video này hướng dẫn cách import danh sách các mặt hàng đã tạo trước từ file Excel

About the Author

Tôi là Nguyễn Duy Anh hiện nay tôi đang làm Giám Đốc chiến lược về SEO và Social Network cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với kinh nghiệm hơn 2 năm trải nghiệm thực chiến các dự án siêu khó không ngừng nghỉ, với tư SEO "Matrix Dominate" tôi tự tin rằng những giá tôi chia sẻ bạn đều có thể áp dụng và đẩy TOP Google một cách nhanh nhất.

Leave a Comment:

Leave a Comment: