Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Bài 02: Cách thêm trang, xóa trang, sắp xếp trang trong PowerPoint 2013Trong video này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm trang, xóa trang, sắp xếp vị trí các trang trình chiếu trong Power Point 2013.

Trong một trình chiếu Power Point 2013 có thể có một trang hoặc nhiều trang (trang còn được gọi là Slide). Khi chiếu thì lần lượt sẽ chiếu từ trang đầu cho đến hết, bạn có thể tạo thêm rất nhiều trang trong một trình chiếu. Sau khi tạo trang xong bạn cũng có thể dễ dàng sắp xếp thứ tự chiếu cho chúng.

5 thoughts on “Bài 02: Cách thêm trang, xóa trang, sắp xếp trang trong PowerPoint 2013

Comments are closed.