Backlink Beast 1.0.39 (Phần mềm link building)

Giới thiệu Backlink Beast

Hãy tránh xa tầm ngắm của google và thư giãn khi biết rằng bạn đang hoàn toàn kiểm soát các liên kết và xếp hạng của mình! Sử dụng beast beast để tự động hóa các tầng liên kết này.

Tính Năng Backlink Beast

 • Đa dạng liên kết số lượng lớn
 • Social network site
 • Các trang web 2.0
 • Social Bookmarking
 • PDF and Document (các trang tài liệu)
 • Các trang Profile Authority Web 2.0
 • Submit bài viết lên các trang báo blogger nổi tiếng
 • RSS LInk
 • Một số trang web tùy chỉnh được xây dựng trên các nền tảng như buddypress, drupal, wordpress, oxwall, social engine và nhiều hơn nữa!
 • Không giới hạn hạ tầng liên kết
 • Tùy chỉnh hạ tầng liên kết
 • Tạo tài khoản tự động. Gần như lập tức tạo ra 1000 tài khoản trên các nền tảng đã có
 • Tự động gửi cho bạn

Download Tool Backlink Beast