Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

Backlink Beast 1.0.39 (Phần mềm link building)

Giới thiệu Backlink Beast

Hãy tránh xa tầm ngắm của google và thư giãn khi biết rằng bạn đang hoàn toàn kiểm soát các liên kết và xếp hạng của mình! Sử dụng beast beast để tự động hóa các tầng liên kết này.

ARVE Error: The [arve] shortcode needs one of this attributes av1mp4, mp4, m4v, webm, ogv, url

Tính Năng Backlink Beast

 • Đa dạng liên kết số lượng lớn
 • Social network site
 • Các trang web 2.0
 • Social Bookmarking
 • PDF and Document (các trang tài liệu)
 • Các trang Profile Authority Web 2.0
 • Submit bài viết lên các trang báo blogger nổi tiếng
 • RSS LInk
 • Một số trang web tùy chỉnh được xây dựng trên các nền tảng như buddypress, drupal, wordpress, oxwall, social engine và nhiều hơn nữa!
 • Không giới hạn hạ tầng liên kết
 • Tùy chỉnh hạ tầng liên kết
 • Tạo tài khoản tự động. Gần như lập tức tạo ra 1000 tài khoản trên các nền tảng đã có
 • Tự động gửi cho bạn

Download Tool Backlink Beast