Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

[Adm_hien] Hướng dẫn làm trò chơi ô chữ bằng powerpoint 2007-2010Hướng dẫn làm trò chơi ô chữ bằng powerpoint 2007-2010 có chú thích hướng dẫn cụ thể.