Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

5. Hướng dẫn bài tập excel. Hàm Left, hàm Right, Hàm Index, Hàm IfHướng dẫn bài tập excel Cách sử dụng các hàm Left, hàm Right, Hàm Index, Hàm If My Channel: Tải file Excel trên: …