Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

3. Hướng dẫn bài tập excel. Hàm vlookup, hàm sum, hàm sumif, hàm if. Định dạng cellHướng dẫn bài tập excel. Hàm vlookup, sum, sumif, if. Định dạng cell

My Channel:
Tải file Excel trên:
Video tiếp theo trong series hướng dẫn bài tập excel. Thông qua bài tập này các bạn có cơ hội tìm hiểu thêm về hàm vlookup, hàm sum, hàm sumif và hàm if. Cách định dạng cell(Format cell)

5 thoughts on “3. Hướng dẫn bài tập excel. Hàm vlookup, hàm sum, hàm sumif, hàm if. Định dạng cell

  1. Nguyễn Thắng says:

    thầy ơi e hỏi cái này
    nếu vd e có 1 bảng tính, 1 ngày có 5 cung đường và 10 lượt người đi, trong bảng tính hiển thị cung đg là 10 lần thì tính tổng số cung đg (=5) thì dùng hàm nào ạ?
    e cảm ơn ạ

Comments are closed.