#2 Excel – Hướng dẫn vẽ hình tròn, canh thẳng hàng và khoản cách đều nhau

By Nguyễn Duy Anh | Excel

Th7 122 Excel – Hướng dẫn vẽ hình tròn, canh thẳng hàng và khoản cách đều nhau – Hướng dẫn vẻ hình tròn: Shift + chuột trái – hướng dẫn canh thẳng hàng nhanh…

About the Author

Tôi là Nguyễn Duy Anh hiện nay tôi đang làm Giám Đốc chiến lược về SEO và Social Network cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với kinh nghiệm hơn 2 năm trải nghiệm thực chiến các dự án siêu khó không ngừng nghỉ, với tư SEO "Matrix Dominate" tôi tự tin rằng những giá tôi chia sẻ bạn đều có thể áp dụng và đẩy TOP Google một cách nhanh nhất.

Leave a Comment:

Leave a Comment: