Chúng tôi là một website tự động lấy content ở đa kênh và video trên youtube, để tránh những việc không đáng có xảy ra, hãy cân nhắc trước mọi hành động tới giao dịch. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang và các vấn đề giao dịch. Nhắc lại một lần nữa đây là trang web tự động không phải website để giao dịch

𝑵𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒂𝒆 𝒉𝒐̉𝒊, 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍, 𝒉𝒂𝒚 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒖̛̀ 𝒇𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌, 𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒘𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓 …

𝑵𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒂𝒆 𝒉𝒐̉𝒊, 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍, 𝒉𝒂𝒚 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒖̛̀ 𝒇𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌, 𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒘𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒄𝒐́ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒂𝒄𝒌𝒍𝒊𝒏𝒌 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?
Đây cũng là lý do tại sao nhiều ae bị mất "định vị" trong SEO. Đơn giản vì ae không học từ cái căn bản nhất, mà ae chạy theo cái ngọn, chạy theo trào lưu, Nhưng mọi thứ trên thế giới này nó phải phát triển từ cái căn bản, Hiểu được cái căn bản thì mới tư duy phát triển nhiều cái hay được.
𝐵𝑎̂𝑦 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑇𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑟𝑜̃ 𝑡𝑢̛̀ " 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑛ℎ𝑒́. 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑘 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔ℎ𝑒́𝑝 𝑏𝑜̛̉𝑖 2 𝑡𝑢̛̀ 𝗕𝗮𝗰𝗸 + 𝗟𝗶𝗻𝗸 = 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑘.
𝗕𝗮𝗰𝗸 có nghĩa là ngược,trở lại, 𝗟𝗶𝗻𝗸 có nghĩa là Liên kết
👉 𝐁𝐚𝐜𝐤𝐥𝐢𝐧𝐤 có nghĩa là liên kết ngược.liên kết trở lại. Ví dụ website A backlink đến website của bạn, thì khi click vào link đó nó sẽ quay trở về đến website của bạn.
👁️ Vậy có nghĩa chỉ cần có 1 liên kết khi chúng ta click vào hay (bot vào) mà nó quay ngược lại website của bạn thì nó gọi là Backlink. Không cần biết nó đến từ socai, forum hay từ đâu, hay là anchotex gì.
🤖🤖 Còn một số ae bảo mention cũng là một dạng Backlink
Thiệt là khổ quả mà 😰😰. Bây giờ chúng ta định nghĩa Mention là gì nhá, Mention dịch ra có nghĩa là thông tin, Đề cập Một bài viết ở đâu ( không cần biết) mà đề cập đến nội dung website, hay chủ đề website, hay thông tin website, hay thương hiệu website, cá nhân… của bạn thì lúc này người dùng hay BOT sẽ nhận được thông tin này. ( Nếu như đã đọc)
Bây giờ ae quay lại khái niệm ở trên Tân nói " Backlink" nhé. thì tự tin khẳng định nó không phải là Backlink, còn vừa nhắc đến mà có liên kết trỏ về mony site thì nó gọi là Backlink nhé
Vì khi Google hay người dùng đọc được nội dung đó thì BOT hay Googleclick được về lại website của mình đâu nè.
Vậy Mention của website, hay page website có chi mà lại quan trọng? thì bữa sau Tân nói nhé.
Với Tân căn bản là cái quyết định, nếu bạn muốn SEO tốt hay làm việc gì tốt phải nắm rõ cái căn bản, hay bản chất trước sau đó tự tư duy lên.
Kỷ thuật là cái tạm thời, có thể nay hiệu quả nhưng mai chưa chắc hiệu quả, Bản chất và tư duy nó sẽ đi theo bạn mãi mãi
Chúc ae cuối tuần Vui vẻ
#GTV_tamsu


13 thoughts on “𝑵𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒂𝒆 𝒉𝒐̉𝒊, 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍, 𝒉𝒂𝒚 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒖̛̀ 𝒇𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒐𝒌, 𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒘𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓 …

  1. Kiều Quang Hải says:

    Mentor ý các ông ấy là việc nhắc đến link website nhưng không kèm theo link ấy a :v giờ nhiều thuật ngữ quá nên nhiều người hiểu sai

  2. Binh Nguyen says:

    Nhắc tới thương hiệu đã bao giờ được tính là backlink đâu chủ thớt nhỉ? Sao bác nói như kiểu nhiều người nhầm lắm vậy

Comments are closed.